NDLA er tillat under eksamen

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt eid samarbeid som tilbyr åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. På  NDLA  sine nettsider finner du 17 000 læringsressurser fordelt på 146 eksamensfag.  Sjekk ut NDLA sine  tips og ressurser  slik at du er best mulig forberedt til eksamen.  Til informasjon: Fylket stenger NDLA praterobot under eksamen.

Viktig melding fra UDIR vedrørende SKRIFTLIG sentralgitt eksamen og bruk av KI - kunstig intelligens

Brukes forberedelsesnotater laget med KI må disse oppgis med kilde. Kunstig intelligens er ikke tillatt brukt under eksamen og det er klipp og lim-sperre i fremmedspråk. Les mer om dette.

Katastrofeøvelsen 2024 med Lakselv videregående skole

Den årlige katastrofeøvelsen i regi av Lakselv videregående skole foregikk på frigjøringsdagen 8.mai. Den landet stødig og ga verdifull læring for interne og eksterne deltagere.  Vg1 Helse- og oppvekstfag, Vg2 Helsearbeiderfag og Ambulansefag fikk øvd og vist sin kompetanse på en utmerket måte, med hjelp av markører fra skolen.  

Søk elevhybel

Porsanger kommune leier ut 24 moderne møblerte elevhybler i gangavstand til skolen. Hyblene er på 22,2 kvm med eget bad. Fellesareal er vaskeri og kjøkken med tilgang til fryser.  Det er kjøleskap på hver hybel. Husleie er inklusive strøm og  internett.  Det er Lakselv videregående skole som formidler hyblene. Porsanger kommune har ansatt nattevakt. Månedlig husleie skoleåret 2024/25 er kr 4500 kroner. Opphold for leietagere følger skolerute. Dersom en elev slutter ved skolen før skoleåret er over, må leietaker selv si opp kontrakten til  Porsanger kommune.      

Ungdomskontakt fra NAV er annenhver torsdag på Lakselv videregående skole

Kom og snakk med en av våre NAV- veiledere, Lise Martine Suhr Pedersen eller Stina Larsen om muligheter.  Elisabeth I. Lindback og Kaisa Sofie Anti er også i temaet som ungdomsveiledere. Har du spørsmål om jobb, utdanning, økonomi eller bolig? Du kan også ta kontakt hvis du helseutfordringer.  Kontaktlærer kan hjelpe til å  formidle hva det gjelder til en av NAV-veilederne. NAV skal gjennom ungdomsgarantien hjelpe unge mellom 16-30 år.

Ungdataundersøkelsen ved Lakselv videregående skole 20.mars

Våre elever under 20 år får tilbud om å svare på undersøkelsen. For å gi et godt bilde av situasjonen i Porsanger kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Folk ved fjorden møter forskere

Elever ved Lakselv videregående skole deltok nylig på et skoleverksted der de leverte data til forskningsprosjektet FACE-IT.  De diskuterte erfaringer med sanking og bruk av lokale matressurser og delte tanker om fremtidig ressurssituasjon. I møtet med forskere fra Nordlandsforskning og Norges arktiske universitet, fikk de også vite mer om muligheter til å ta utdanning og jobbe som forskere innen samfunnsvitenskap. 

Lærling som institusjonskokk i kantina på Lakselv videregående skole

Er du interessert i å bli vår nye lærling i kantina? Ta kontakt med Opplæringskontoret og søk læreplass gjennom VIGO.    

Mandag 5.februar får elever og skoleansatte ny epost og Office-pakke

Mandag 5. februar vil epostadressen som er knyttet til skolen og Finnmark fylkeskommune bli tatt i bruk. Ffk.no-epost bli aktivert for elever og skoleansatte. 

Jordskred på Bjørnes Lakselv videregående skole som arrangør av katastrofeøvelse

Det er 15.gang skolen har koordinert en stor katastrofeøvelse. Elever og lærere på Vg2 Ambulansefag og Vg2 Helsearbeiderfag har planlagt og gjennomført øvelsen som involverte eksterne aktører, markører fra Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg1 studiespesialisering. Scenariet for ulykken var et jord og leirras på Bjørnes, der et turfølge og to biler var involvert.