Informasjon om privatisteksamen våren 2021

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen.

Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding (foreldreerklæring for de under 18 år). Dette gjelder også privatister.

Les mer om endringer i midlertidig forskrift for våren 2021 på regjeringen.no

Les mer om gjennomføring av eksamen våren 2021 på udir.no


Sentralgitt eksamen: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/

Lokalgitt eksamen (Eksamenstid 09:00 – 13:00): 
https://www.vigoiks.no/eksamen/til-deg-som-skal-ta-eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen 

Privatisteksamen i Utdanning Øst (tidligere Finnmark)
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/privatisteksamen-ost/

Revidert eksamensordning i matematikk (tekniske krav) 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksamensordning-skriftlig-eksamen-i-matematikk/

Veileder om smittevern for Privatister: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/

Tilatte nettbaserte hjelpemidler under eksamen:
https://www.vigoiks.no/content/download/15844/99063/file/Nettbaserte%20hjelpemidler%20til%20eksamen%202021.pdf

Til toppen