Informasjon om privatisteksamen

Informasjon om privatisteksamen for høstsemesteret 2020. Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen.

Sentralgitt eksamen: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/ 

 

Lokalgitt eksamen (Eksamenstid 09:00 – 13:00): 
https://www.vigoiks.no/eksamen/til-deg-som-skal-ta-eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen 


Privatisteksamen i Utdanning Øst (tidligere Finnmark)
https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/privatisteksamen-ost/

 

Revidert eksamensordning i matematikk (tekniske krav) 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/eksamensordning-skriftlig-eksamen-i-matematikk/ 

 

Veileder om smittevern for Privatister: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/ 

 

Lovlige nettsider under eksamen:https://www.vigoiks.no/content/download/10247/80691/file/Nettbaserte%20hjelpemidler%20til%20eksamen%202020.pdf

Til toppen