Lakselv videregående skole vil styrke sjøsamisk og kvensk språk og kultur

Samefolkets dag. Emilie Johansen holder tale. Elise Thomassen Lakselv videregående skole er ressursskole for sjøsamisk og kvensk kultur og tradisjon. Et enstemmig fylkesråd stemte for å gi skolen denne rollen.  


 

Lokal støtte
I Porsanger er det flere institusjoner som jobber innenfor fagfeltene med lokal historie, språk og kultur. De har gitt positive signaler om et samarbeid med skolen fremover, sier rektor Sylvi Josefine Johnsen.

Samordnet satsing på samisk
Troms og Finnmark fylkeskommune vil samordne satsingen på samisk i den videregående opp-læringen. Det er tre andre ressursskoler for samisk, Nord-Troms videregående skole, Kongsbakken videregående og Heggen videregående skole.

Ressursskolene skal formidle og arbeide med å styrke og utvikle kompetanse om tospråklighet i den videregående opplæringen. De skal også gi opplæring som bidrar til å bevare og utvikle samisk språk og kultur. Skolene skal bistå videregående skoler og Fylkesutdanningssjefen i fylket med dette.

I områdene med kvensk og sjøsamisk er det behov for videre arbeid med vitalisering og bruk av språkene. Lakselv videregående skole vil jobbe for å utvikle opplæring i samisk og kvensk språk, sjøsamisk og kvensk historie og kultur. For å utvikle og bruke de ressurser man innehar sammen,
vil lokale institusjoner med kompetanse på dette være viktige samarbeidspartnere for skolen.

Se video om retten til kvensk og finsk i opplæringa

Les om samisk i skolen på Utdanningsdirektoratet

Les pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune om saken

Bildetekst:
På samefolkets dag holdt Emilie Johansen tale til medelever og ansatte ved skolen. Hun snakket om stolthet over egen kultur og tok opp hvordan historien har ført til språktap for mange. I bakgrunnen Sylvi Josefine Johnsen Rektor 


Samefolkets dag -Elever foran kantina på Lakselv videregående skole Elise Thomassen  

Til toppen