Bestille vitnemål eller kompetansebevis

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

Kontakt administrasjonen telefon 78 96 54 00 eller send epost lakselv.vgs@tffk.no

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på. Dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har tatt utdanningen sin på.