Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener. Ta kontakt med skolen om du har noen spørsmål.

Vg1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Alle elevene trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig.

Vg3

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere tre eksamener. Som regel to skriftlige og en muntlig.

Vg3 Påbygg

I tillegg til den obligatoriske eksamenen i norsk skal elevene trekkes ut til én skriftlig og én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk.
Elever med fritak for vurdering med karakter i skriftlig norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.

Vg1 og Vg2 yrkesfag

Alle elever på vg2 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal omlag 20 % av elevene på vg1 og vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20 % skal ses over en to-års periode.

Les mer på VIGO om eksamen

Retningslinjer for eksamen i videregående opplæring Troms og Finnmark  fylkeskommune Pdf

Her kan du lese mer om eksamen (tffk.no)

Privatisteksamen

Les mer om din eksamen her (tffk.no)