Karakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Standpunktkarakterer skoleåret 2020-2021

Standpunktkarakterer skal settes ved avslutningen av opplæringen. Det er opp til skolen å avgjøre hva som er avslutningen av opplæringen, men det oppfordres til å fastsette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig. Dersom eleven eller deltakeren blir trukket ut til lokalt gitt eksamen i et fag, skal likevel standpunktkarakteren i dette faget fastsettes senest dagen før han eller hun gjennomfører eksamen.Muntlig eksamen våren 2021

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/gjennomforing-av-muntlig-eksamen-varen-2021/Hvor finner jeg  eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater i Skolearena og privatister finner disse i Privatistweb. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

Kontakt administrasjonen telefon 78 96 54 00 eller send epost lakselv.vgs@tffk.no

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Det er gebyr for utstedelser av:

  • duplikat

Pris: 400 kroner

Til toppen