Karakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Standpunktkarakterer 

Standpunktkarakterer skal settes ved avslutningen av opplæringen. Det er opp til skolen å avgjøre hva som er avslutningen av opplæringen, men det oppfordres til å fastsette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig. Dersom eleven eller deltakeren blir trukket ut til lokalt gitt eksamen i et fag, skal likevel standpunktkarakteren i dette faget fastsettes senest dagen før han eller hun gjennomfører eksamen.


Hvor finner jeg  eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater i Visma InSchool og privatister finner disse i Privatisportalen. 

Lenke til Privatisportalen
Lenke til Visma InSchool

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

Kontakt administrasjonen telefon 78 96 54 00 eller send epost lakselv.vgs@tffk.no

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på. Dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har tatt utdanningen sin på.