Informasjon foresatte

Skolen ønsker et godt samarbeid med foreldre/foresatte.

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av en god kommunikasjon med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp eleven på en best mulig måte.

Kontaktlærer gjennomfører elev- og utviklingssamtaler. I løpet av skoleåret vil foresatte bli invitert til samtale. Men dere kan også når som helst be kontaktlærer og faglærere om samtale for å kunne følge opp utviklingen til din ungdom – så lenge han eller hun er under 18 år.

Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert.  Et nytt skoleadministrativt system Visma In School (VIS) tas i bruk i alle videregående skolene i Troms og Finnmark. 

På skolens hjemmeside ligger det en snarveiknapp direkte til innlogging i Visma InSchool.

 

Foreldremøter skoleår 2021-2022

Foreldremøter skoleår 2021-2022
Dato Møte Handling
10.februar kl.19.00-20.00 i kantina Informasjonsmøte for foresatte og elever for Vg1 og Vg2 Yrkesfagelever 1. Felles for alle i kantina v/ rektor Sylvi Josefine Johnsen 2. Klassevise møter med kontaktlærer og faglærere

Møte for foresatte og elever på Vg1 og Vg2 ved Lakselv videregående skole

Lakselv videregående skole har hvert  skoleår et slikt møte. 

Vår erfaring er at et godt skole/hjem samarbeid er en viktig faktor for å oppnå gode resultat og høy trivsel. Vår målsetting ved Lakselv vgs er at alle elever skal ha et godt læringsutbytte samtidig som de opplever personlig vekst og utvikling. Møtet er først en felles samling og deretter for hver klasse.

 

  1. Felles for alle i kantina v/ rektor Sylvi Josefine Johnsen
  • Resultater og muligheter ved Lakselv vgs
  • Veien videre
  1. Klassevise møter med kontaktlærer og faglærere
  • Klassemiljø
  • Samtaler med kontaktlærer/faglærere
Til toppen