Informasjon foresatte

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av en god kommunikasjon med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp eleven på en best mulig måte.

Kontaktlærer gjennomfører elev- og utviklingssamtaler. I løpet av skoleåret vil foresatte bli invitert til samtaler. I tillegg kan foresatte når som helst be kontaktlærer og faglærere om møte. Dette gjelder for elever under 18 år.

Det er enkelt å holde seg orientert gjennom  Visma InSchool (VIS)

 

Foreldremøter skoleår 2023-2024

Foreldremøter skoleår 2023-2024
Dato Klokka Hvor Møte Handling
20.august 17.00 Kantina Informasjonsmøte for borteboende elever og foresatte Dersom noen må komme tidligere, ber vi dere gi en tilbakemelding til sylvi.johnsen@tffk.no for nærmere avtale.
14.september 18.00 Kantina Møte for foresatte og elever på Vg1 og Vg2 Presentasjon av skolen v/rektor. Andre del vil være med kontaktlærer.
8. februar 18.00 Kantina Informasjonsmøte for foresatte til elever i 10.klasse Felles for alle i kantina v/ rektor Sylvi Josefine Johnsen
8.februar 19.00 Kantina Møte for foresatte og elever på Vg1 og Vg2 Felles for alle i kantina v/ rektor Sylvi Josefine Johnsen. Etterpå - Klassevise møter med kontaktlærer og faglærere

 

Vårt mål er at alle elever skal ha et godt læringsutbytte samtidig som de opplever personlig vekst og utvikling. 
Vår erfaring er at et godt skole-hjem-samarbeid er en viktig faktor for å oppnå gode resultater og høy trivsel.