Informasjon foresatte

Skolen ønsker et godt samarbeid med foreldre/foresatte.

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av en god kommunikasjon med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp eleven på en best mulig måte.

Kontaktlærer gjennomfører elev- og utviklingssamtaler. I løpet av skoleåret vil foresatte bli invitert til samtale. Men dere kan også når som helst be kontaktlærer og faglærere om samtale for å kunne følge opp utviklingen til din ungdom – så lenge han eller hun er under 18 år.

Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert.  Et nytt skoleadministrativt system Visma In School (VIS) tas i bruk i alle videregående skolene i Troms og Finnmark. 

På skolens hjemmeside ligger det en snarveiknapp direkte til innlogging i Visma InSchool.

 

Foreldremøter skoleår 2021-2022

Foreldremøter skoleår 2021-2022
Dato Møte Handling
9.september kl. 18.00-19.30 i kantina Møte for foresatte og elever på Vg1 og Vg2 Presentasjon av skolen v/rektor. Andre del vil være med kontaktlærer.

Invitasjon til møte for foresatte og elever på Vg1 og Vg2 ved Lakselv videregående skole

Lakselv videregående skole har gleden av å invitere dere til et møte for foresatte og elever torsdag 9. september kl 1800 på kantina ved Lakselv videregående skole.

Vår erfaring er at et godt skole/hjem samarbeid er en viktig faktor for å oppnå gode resultater og høy trivsel. Vår målsetting ved Lakselv vgs er at alle elever skal ha et godt læringsutbytte samtidig som de opplever personlig vekst og utvikling.

Program

1800:1830 Felles for alle i kantina v/ rektor Sylvi Josefine Johnsen

  • Presentasjon av skolen; resultat og muligheter
  • Skole/hjem-samarbeid
  1. Visma InSchool
  2. Fraværsreglementet
  • Forebyggende arbeid v/ Politiet

1830:1930 Klassevise møter med kontaktlærere og faglærere

  • Læringsmiljøet i klassen; hva preger et godt klassemiljø
  • Skole/hjem-samarbeid – klassenivå
  • Samtaler med kontaktlærer/faglærere

Fint om du kan gi beskjed til kontaktlærer dersom du ikke kan delta.

Nystekte kaker og kaffe venter.

Velkommen!

Med hilsen, Sylvi Josefine Johnsen (rektor)

Lakselv videregående skole

Invitasjon til møte for foresatte og elever på Vg1 og Vg2 ved Lakselv videregående (DOCX, 107 kB)

Til toppen