Informasjon foresatte

For elever under 18 år er vi spesielt opptatt av en god kommunikasjon med foreldre/foresatte slik at vi sammen kan følge opp eleven på en best mulig måte.

Kontaktlærer gjennomfører elev- og utviklingssamtaler. I løpet av skoleåret vil foresatte bli invitert til samtaler. I tillegg kan foresatte når som helst be kontaktlærer og faglærere om møte. Dette gjelder for elever under 18 år.

Det er enkelt å holde seg orientert gjennom  Visma InSchool (VIS)

 

Foreldremøter skoleår 2022-2023

Foreldremøter skoleår 2022-2023
Dato Møte Handling
21.august kl.17:00 i kantina Informasjonsmøte for borteboende elever og foresatte Dersom noen må komme tidligere, ber vi dere gi en tilbakemelding til sylvi.johnsen@tffk.no for nærmere avtale.
12.september kl. 18:00-19:30 i kantina Møte for foresatte og elever på Vg1 og Vg2 Presentasjon av skolen v/rektor. Andre del vil være med kontaktlærer.
10. februar kl. 18:00 i kantina Informasjonsmøte for foresatte til elever i 10.klasse Felles for alle i kantina v/ rektor Sylvi Josefine Johnsen

 

Vårt mål er at alle elever skal ha et godt læringsutbytte samtidig som de opplever personlig vekst og utvikling. 
Vår erfaring er at et godt skole-hjem-samarbeid er en viktig faktor for å oppnå gode resultater og høy trivsel.

Til toppen