Melde avvik

Avvik er brudd på lover, regler eller rutiner, og andre hendelser som ikke regnes som ønskelig i skolehverdagen. Vi melder avvik for å lære av feil og unngå at de skjer på nytt. Nestenulykker og skader skal også meldes som avvik. Dette for å unngå at det gjentas evt. med verre konsekvens. 

Hvordan melde et avvik?

Avvik meldes på lavest mulig nivå. Sensitive opplysninger eller navn skal derfor ikke oppgis i avviksbeskrivelsen. Lavest mulig nivå er å melde fra til faglærer, kontaktlærer,  avdelingsleder, elevverneombud eller rektor.  Selv om det sendes avviksmelding, er det ikke sikkert at det vurderes at det skal iverksettes tiltak. Det er likevel viktig å sende avviksmelding slik at det er registrert. Du kan klage i forhold til det som blir besluttet.

Avviksmeldinger blir gjennomgått i arbeidsmiljøutvalget på skolen. Det vil ikke komme frem hvem som har meldt avviket. Det vil stå om det er en avviksmelding fra elev eller fra en ansatt. Arbeidsmiljøutvalget har myndighet til å beslutte at et avvik skal arbeides mer med, for eksempel om det skal settes inn særskilte tiltak.

Les mer her hvis avviket gjelder mobbing

Les mer om skolemiljø på nettsiden til Finnmark fylkeskommune


Kontaktpersoner: 


Sylvi Josefine Johnsen
Rektor
Telefon:  78 96 54 36
Mobiltelefon: 91 83 79 19
Epost: sylvi.johnsen@ffk.no

Trond Hoven
Assisterende rektor, avdelingsleder for Elektro og datateknologi
Telefon: 78 96 54 29
Mobiltelefon: 94 81 64 97
Epost: trond.hoven@ffk.no


Berith Titternes
Avdelingsleder for Helse- og oppvekstfag og Teknologi- og industrifag
Telefon: 78 96 54 45
Mobiltelefon: 90 77 04 20
Epost:berith.titternes@ffk.no
 

Katrine Elden Hoven
Avdelingsleder Studiespesialisering 
Telefon: 78 96 54 28
Mobiltelefon: 95 02 08 44
Epost: katrine.elden.hoven@ffk.no