Fravær

Fravær registreres i Visma inSchool. Eleven selv, foreldre og foresatte til elever under 18 år, kan følge med på fravær i portalen. Eleven kan selv registrere planlagt fravær og søke om fratrekk av fravær. 

Her kan du logge inn på Visma InSchool

Dersom eleven har udokumentert fravær som overstiger 10 % i et fag, vil/kan ikke skolen gi halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

Les mer om fravær i videregående skole på Utdanningsdirektoratets nettsider

Les fraværsreglement for de videregående skolene i Finnmark