Fravær

Fravær registrer i Skolearena.

Eleven selv og foreldre og foresatte til elever under 18 år, kan følge med på fravær i portalen.

Eleven kan selv registrere planlagt fravær. 

Her kan du logge inn på Skolearena.

Her er bruksanvisning for Skolearena for elever. (PDF, 900 kB)

Fraværs- og ordensreglement  for de videregående skolene som pdf. kan du lese her.

Dersom eleven har udokumentert fravær som overstiger 10 % i et fag, vil/kan ikke skolen kunne gi halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

Til toppen