Skoleskyss

Hvem kan søke?

Følgende elever i den videregående skole krav på fri skoleskyss:

  • Elever i videregående skole som bor mer enn 6 kilometer fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Søk skoleskyss

Du kan søke om skoleskyss etter at du har fått bekreftet skoleplass. I videregående skole er det eleven selv som skal sende inn søknaden.

Søk om skoleskyss på nettsiden til Snelandia

Mer informasjon om skoleskyss på nettsiden til Snelandia