Skoleskyss

Hvem kan søke?

Følgende elever i den videregående skole krav på fri skoleskyss:

  • Elever i videregående skole som bor mer enn 6 kilometer fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Søk skoleskyss

Du kan søke om skoleskyss etter at du har fått bekreftet skoleplass. I den videregående skolen er det eleven selv som sender søknaden.

Frist for å søke om skoleskyss fra skolestart er 02. august 2021.

Søk om skoleskyss her (VGS)

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om skoleskyss på fylkeskommunens hjemmeside

Til toppen