Oppmelding til eksamen

Du melder deg opp til privatisteksamen på Privatistportalen. Oppmelding må være fullført innen fristen, da oppmelding etter fristen ikke godtas.

Oppmeldingsfrist:

  • Våreksamen: 15. januar – 1. februar
  • Høsteksamen: 1. september – 15. september

Meld deg opp i Privatistportalen

Til toppen