Skolens ledelse og ansatte

Vi har n ansatte innen ledelse, elektrofag, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og studiespesialisering.
Skolen har også pedagogisk personale ved Finnmarkssykehusets Ungdomspsykiatriske enhet i Karasjok.

Søk etter ansatte ved Lakselv videregående skole


Sylvi Josefine Johnsen

er rektor og har det faglige og pedagogiske ansvaret. Rektor har overordnet ansvar for budsjett, økonomi, personalansvar og
elevråd.


Trond Hoven

er assisterende rektor, avdelingsleder for Elektro og datateknologi, eksamensansvarlig og avdelingsleder for undervisning ved
Finnmarkssykehuset Ungdomspsykiatrisk enhet.  Han har overordnet ansvar for spesialundervisning, individuelle opplæringsplaner og særinntak.

Berith Titternes

er  avdelingsleder for Helse- og oppvekstfag og Teknologi- og industrifag og It-ansvarlig. Hun har ansvar for  Visma InSchool og 
avtaler med praksisbedrifter


Katrine Elden Hoven

er avdelingsleder for Studiespesialisering og har ansvar for oppfølging av nyansatte lærere.


Mary-Ann Jessen Eilertsen

er kontorleder med ansvaret for budsjett og økonomistyring. Hun har personalansvar for ansatte i kantine, drift og renhold.