Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen på Lakselv videregående skole er sammensatt av rektor, assisterende rektor, avdelingsledere og kontorleder.
Skolen har 

Her kan du søke etter ansatte ved skolen vår


Sylvi Josefine Johnsen

er rektor og skolens øverste leder. Hun har det faglige og det pedagogiske ansvaret, samt det overordnet ansvar for budsjett/økonomi og personalansvar. 


Trond Hoven

er assisterende rektor og avdelingsleder for skolen i Karasjok Finnmarkssykehuset. Lakselv videregåene skole har opplæring for barn og ungdom som er innlagt til behandling ved familieavdelingen eller avdeling for ungdomspsykiatri.


Berith Titternes

er avdelingsleder for yrkesfag elektro og datateknologi / helse- og oppvekstfag / teknologi- og industrifag. Hun har ansvar for 
avtaler med praksisbedrifter.


Katrine Elden Hoven

er avdelingsleder for studiespesialisering og har ansvar for oppfølging av nyansatte lærere.


Mary-Ann Jessen Eilertsen

er kontorleder med ansvaret for budsjett og økonomistyring. Hun har personalansvar for ansatte i  kantine, drift og renhold.

Til toppen