Skolen ved Helse Finnmarks familieavdeling og ungdomspsykiatriske enhet

Lakselv videregående skole har ansvar for opplæring under behandlingsopphold ved to av Helse Finnmarks avdelinger i Karasjok. Trond Hoven er avdelingsleder for skolevirksomheten.
 

Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) er en døgnenhet for ungdom mellom 13 og 18 år med psykiske lidelser. 
Informasjon om UPA finner du her (Nettside Helse Finnmark)

Familieenheten gir et tilbud til  familier der det er vansker knyttet til samspill og samhandling.
Informasjon om familieavdelingen finner du her (Nettside Helse Finnmark)Kontaktperson

Avdelingsleder:  Trond Hoven 
Telefon: 78 96 54 29
Mobiltelefon: 94 81 64 97
Epost: trond.hoven@ffk.no