Avdeling Karasjok

Lakselv videregående skole har ansvar for opplæring under behandlingsopphold ved to av Helse Finnmarks avdelinger.
 

Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) er en døgnenhet for ungdom mellom 13 og 18 år med psykiske lidelser. Familieenheten gir et tilbud til alle familier der det er vansker knyttet til samspill og samhandling.

Informasjon om UPA finner du her

Informasjon om familieavdelingen finner du her

Til toppen