Elektro og datateknologi

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli elektriker, energimontør, energioperatør, flymotormekaniker, tavle-, signal eller heismontør og mange andre yrker. På Vilbli.no er det en oversikt over hvilke yrker og kompetanser som bygger på  Vg1 Elektro og datateknologi.  Mer om disse på Vilbli.no

Du lærer

  • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
  • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
  • reparasjon av elektrisk utstyr
  • om utvikling av nye elektroniske produkter
  • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
  • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være 

  • nøyaktig og systematisk
  • praktisk anlagt og ha godt håndlag
  • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
  • kreativ og ha godt fargesyn

Mer om Elektro og datateknologi på Vilbli.no. 

Les om fag- og timefordeling på Vilbli.no

Hvorfor velge Lakselv videregående skole?

Skolen vår preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Vi jobber for at du som elev skal få en sterkere stemme i utviklingen av skolen. Dette gjør vi sammen!

Du kan også være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. I samarbeid med elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter som tirsdagssamling i kantina, studie-kafe/leksehjelp, hobbykveld på verksted og aktiviteter i Sportshallen.

Vi har dyktige lærere, fine lokaler og godt utstyr i våre verksteder.  Skolen har god kontakt med lokale bedrifter der elevene har utplassering i praksisperioder. Lakselv videregående skole har inngått bedriftsavtaler med Avinor, Gabriel Elektro AS, Luostejok Nett AS, OP elektro AS.

Søk skole- og læreplass (intern lenke)

Oppbygging og gjennomføring

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.

Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
– etter Vg2 eller
– etter oppnådd yrkeskompetanse.

Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.

Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Kilde: Vilbli. (u.å). Utdanningsprogrammene:Elektro og datateknologi. https://www.vilbli.no/nb/nb/no/elektrofag/program/v.el


Kontaktperson:

Avdelingsleder:  Trond Hoven 
Telefon: 78 96 54 29
Mobiltelefon: 94 81 64 97
Epost: trond.hoven@ffk.no