Påbygg til generell studiekompetanse

Har du yrkesfaglig utdanning og ønsker å studere videre? Påbygg til generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke høyere utdanning ved universiteter og høyskoler. 

Hvorfor velge påbygg?

Du lærer:

  • historie
  • kroppsøving
  • matematikk 2P-Y
  • naturfag
  • norsk
  • sosiologi og sosialantropologi

Du bør være:

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om Påbygg på Vilbli.no

Hvorfor velge Lakselv videregående skole?

Skolen vår preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Vi jobber for at du som elev skal få en sterkere stemme i utviklingen av skolen. Dette gjør vi sammen!

Du kan også være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet.  I samarbeid med elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter som tirsdagssamling i kantina, studiekafe/leksehjelp, hobbykveld på verksted og aktiviteter i Sportshallen.

Skolen har god kontakt med lokale bedrifter der elever på yrkesfag har utplassering i praksisperioder. Vi har fine lokaler og godt utstyr i våre verksteder.

Søk skoleplass på Vigo.no

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke om opptak ved universiteter og høgskoler. Husk at noen av studiene har spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke opptakskravene før du velger fag. Rådgiver på skolen kan hjelpe deg når det gjelder dette.

Mer om krav og søknadsfrister på Samordnaopptak.no. (ekstern lenke)