Påbygg til generell studiekompetanse

Har du yrkesfaglig utdanning og ønsker å studere videre? Påbygg til generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke høyre utdanning ved universiteter og høyskoler.

Gjennom å fullføre og bestå dette programmet oppnår du generell studiekompetanse. Du kan gjennomføre programmet etter at du har

- fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller

- oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Hvorfor velge påbygg?

Du lærer:

  • historie
  • kroppsøving
  • matematikk 2P-Y
  • naturfag
  • norsk
  • sosiologi og sosialantropologi

Du bør være:

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om Påbygg på vilbli.no

Hvorfor velge Lakselv videregående skole?

Skolen vår preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Vi jobber for at du som elev skal få en sterkere stemme i utviklingen av skolen. Dette gjør vi sammen!

Du kan også være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. 
I samarbeid med Elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter som tirsdagssamling i kantina, studie-kafe/leksehjelp, hobbykveld på verksted og aktiviteter i sportshallen.

Skolen har god kontakt med lokale bedrifter der elevene har utplassering i praksisperioder.
Vi har fine lokaler og godt utstyr i våre verksteder. Disse brukes også til  hobbykveld for elevene en gang i uka. 

Søk skoleplass 

Veien videre

Fullført påbygging gir deg generell studiekompetanse og rett til å søke om opptak ved høyskoler og universitet. Husk at noen av studier har spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister o krav på samordnaopptak.no.

Til toppen