Studiespesialisering

Vil du oppnå generell studiekompetanse og ta høyere utdanning på universitet eller høyskole? Da kan studiespesialisering passe for deg. Du velger fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være 

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Mer om Studiespesialisering på Vilbli.no

Hvorfor velge Lakselv videregående skole?

Skolen vår preges av romslighet og trygghet. Som elev skal du oppleve mestring og ta aktivt del i opplæringen. Sentralt hos oss er elevmedvirkning og elevdemokrati. Vi jobber for at du som elev skal få en sterkere stemme i utviklingen av skolen. Dette gjør vi sammen!

Du kan også være med å påvirke skolehverdagen din gjennom å engasjere deg i elevrådet. I samarbeid med elevrådet tilbyr vi en rekke elevaktiviteter som tirsdagssamling i kantina, studiekafé/leksehjelp, hobbykveld på verksted og aktiviteter i Sportshallen.

Vi har dyktige lærere, fine lokaler og godt utstyr. Dersom du velger yrkesfag, har skolen god kontakt med lokale bedrifter der elevene har utplassering i praksisperiodene.

Søk skoleplass på VIGO

Kontakt gjerne avdelingsleder om du spørsmål om programfagene ved studiespesialisering.

Fag- og timefordeling realfag på Vilbli.no

Fag- og timefordeling språk, samfunnsfag og økonomi på Vilbli.no


Oppbygging og gjennomføring


Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag.  Rådgiver ved skolen kan hjelpe deg med dette.  Du finner søknadsfrister og krav på Samordnaopptak.no.

Kontaktperson


Avdelingsleder: Katrine Elden Hoven 
Telefon: 78 96 54 28
Mobiltelefon: 95 02 08 44
Epost: katrine.elden.hoven@ffk.no