Folk ved fjorden møter forskere

Elever ved Lakselv videregående skole deltok nylig på et skoleverksted der de leverte data til forskningsprosjektet FACE-IT.  De diskuterte erfaringer med sanking og bruk av lokale matressurser og delte tanker om fremtidig ressurssituasjon. I møtet med forskere fra Nordlandsforskning og Norges arktiske universitet, fikk de også vite mer om muligheter til å ta utdanning og jobbe som forskere innen samfunnsvitenskap. 

To jenter ser ned på et kart.  (Foto) - Klikk for stort bildeElever setter fiske fangst og sanking på kartet Lakselv videregående skole

FACE-IT

FACE-IT er et forskningsprogram finansiert gjennom EU. Fokus for forskningen er på marin biodiversitet og arktiske samfunn. Det handler om å håndtere konsekvensene av endringene som kommer eller har gjort seg gjeldende.

Miljøene knyttet til arktiske fjorder er i rask forandring. Det har konsekvenser for samfunnet. Varmere klima påvirker endringene. Det gjør også påvirkning fra og mulighet for fiske, turisme, skipstrafikk og forandring i sosioøkonomiske forhold.

Målet er å kunne gjøre noe med at klimaendringer og stort trykk på ressursene forandrer artsmangfoldet i arktiske fjorder. 

Porsangerfjorden har vært overfisket og de fleste gytegrunnene har blitt lagt døde. Mye sel, kongekrabber og invasjon av kråkeboller har minsket fiskebestanden. FACE-IT løfter frem temaet om bærekraftig forvalting av naturressursene i arktiske fjorder.

Porsangerfjorden 3.0

Prosjektet Porsangerfjorden 3.0 handler om revitalisering av Porsangerfjorden. Porsanger kommune og Havforskningsinstituttet har et pågående langsiktig samarbeid. Alf Emil Paulsen er prosjektleder for dette i kommunen. Han informerte om prosjektet som bla kan gi befolkningen i Porsanger mulighet til stor selvforsyning av marin mat. Revitalisering av Porsangerfjorden skal skje bla gjennom utsetting av kunstige gyteplasser for torsk og framtidig vern av visse områder i fjorden.

Selvforsyning eller havbruksindustri 

Elevene fikk spørsmål om tre scenarier for fjorden: å fortsette dagens forvaltningsmodell uten særlig endring; verneområder og restaurering; ;
og industrialisert bruk med delvis åpning for havbruk og oppdrett.

Camilla Risvoll, Solveig Bjørdal (Norlandsforskning) og Camilla Bratland (Norges Arktiske universitet) intervjuet elevene med god hjelp fra realfagslærere Hege Junita Gaup og Ane Marthe Johannessen. Elevens erfaring med å høste og bruke lokale matressurser på land og vann ble undersøkt.

Elevenes fremtidsvisjoner 

Hvordan er livet i og rundt Porsangerfjorden om 10-20 år? Elevene var med å lage scenariet for Porsanger ved å fortelle om hva ser som fordeler og ulemper ved å bo her. De formulerte ønsker for fremtiden og hva de mener må til for å få det slik. 

Skoleverkstedet med forskerne var i alt et produktivt og godt møte med rom for refleksjon rundt aktuelle og  nære problemstillinger og temaer med globalt bakteppe. 

FAL - Et nært forskningsprosjekt 

Skolen har tidligere hatt besøk fra forskere med FACE-IT. De presentere da også forskningsprosjektet FAL. (Future Arctic livelihoods and biodiversity in a changing climate).

Prosjektet har fokus på utøvere av tradisjonell fangst blant inuitter, fiskere på Grønland, samiske reindriftsutøvere i Nord Sverige og Nord Norge og kystsamer ved Porsangerfjorden. I framtiden vil disse sannsynligvis bli påvirket som følge av endringer i klima og biologisk mangfold. I forskningen til FAL ser man på tilpasningsmuligheter for brukere av småskala primærressurser til de utvalgte gruppene i områdene. 

Alf Emil Paulsen, Solveig Bjørdal, Camilla Risvoll,Camilla Bratland og Ane Marthe Johannessen står med kart står ved et kart av Porsangerfjorden. (Foto) - Klikk for stort bildeAlf Emil Paulsen, Solveig Bjørdal, Camilla Risvoll,Camilla Bratland og Ane Marthe Johannessen med kart av Porsangerfjorden Lakselv videregående skole

Mange involverte

En rekke forskjellige forskningsinstitusjoner i flere land samarbeider i prosjektene under FACE-IT og FAL. Porsanger kommune og Havforskningsinstituttet har det langsiktige og pågående arbeidet med Porsangerfjorden 3.0. Vi anbefaler å lese mer via kildelenkene under. 
 

Logoer og bilde av fjell og sjø. (Foto) - Klikk for stort bildeInformasjon om forskningsprosjekter Camilla Risvoll

Kilder:

Brattland, C. (18.februar 2023). Porsangerfjorden 3.0: Akselerasjonsfelt for kongekrabbe og fjordtorsk - Et prosjekt for å gi liv tilbake til fjorden. [storymap]
https://storymaps.arcgis.com/stories/a639af7191dd48e7bc548191ab20db40

Les mer om FACE-IT (The Future Arctic Coastal Ecosystem - International Research Collaboration in the Arctic) via nettsiden til Norlandsforskning:
https://www.nordlandsforskning.no/en/project/face-it-arctic-biodiversity-livelihoods 

Les mer på nettsiden til FAL (Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate) https://futurearcticlives.eu/ 

Universitetet i Tromsø. Norges arktiske universitet. Porsangerfjorden 3.0 - 
restaurering av fjordsystemer Vimeo. [video] https://vimeo.com/803384096