Ungdataundersøkelsen ved Lakselv videregående skole 20.mars


Våre elever under 20 år får tilbud om å svare på undersøkelsen. For å gi et godt bilde av situasjonen i Porsanger kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Om Ungdataundersøkelsen

Onsdag 20.mars får elevene ved Lakselv videregående skole tilbudet om å svare på spørsmålene i ungdataundersøkelsen. Undersøkelsen er frivillig å besvare. Spørsmålene er om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. 

Brev med Informasjon til elever og foresatte fra KORUS Nord og Oslo Met (Pdf):
Brev med informasjon om ungdataundersøkelsen (PDF, 222 kB)

Ungdata.no nettside

 

Se resultatene fra forrige ungdataundersøkelse


Ungdata 2022 nasjonale resultater (pdf)

Portrettbilde ungdom (Foto) - Klikk for stort bildeUngdata 2022 NOVA


Bakken, A. (2022). Ungdata 2022 nasjonale resultater (NOVA Rapport 420).  Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.  https://hdl.handle.net/11250/3011548