Viktig melding fra UDIR vedrørende SKRIFTLIG sentralgitt eksamen og bruk av KI - kunstig intelligens

Brukes forberedelsesnotater laget med KI må disse oppgis med kilde. Kunstig intelligens er ikke tillatt brukt under eksamen og det er klipp og lim-sperre i fremmedspråk. Les mer om dette.

Justeringer i forberedelsesdelene
Vi gjør justeringer i forberedelsesdelene på grunn av tilgjengelighet og bruk av kunstig intelligens. Blant annet vil mange av fagene ikke lenger oppgi tema i forberedelsesdelen. Du kan finne informasjon om de enkelte fagene i eksamensveiledningen på udir.no.

Kunstig intelligens ikke tillatt under eksamen 
Bruk av tekstgeneratorer som ChatGPT er ikke tillatt under eksamen
Kandidater som tar med innhold fra forberedelsesdagen og som er produsert av for eksempel KI, skal alltid markere det i teksten og oppgi referansen i litteraturlista, sammen med kildene.

Klipp og lim-sperre i fremmedspråk
I fremmedspråk skal kandidaten kun skrive svarene direkte inn i tekstboksen. Det er ikke tillat å kladde i et annet program for så å klippe og lime inn i tekstboksen. Å bruke andre metoder slik som for eksempel å laste opp et bilde vil bli vurdert som juks. Hvis en kandidat opplever tekniske utfordringer med tekstboksene med klipp og lim-sperre, skal eksamenslokalet ta kontakt med Udir i hvert enkelt tilfelle for brukerstøtte og oppfølging.