Miljøarbeider

Lisbeth Walle SlåttedalMiljøarbeider er Lisbeth Walle Slåttedal. 

Hun legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter i og utenfor skoletiden.

Hun har ansvar i forhold til borteboende elever og er kontaktperson for hybelbygget.

Hvis du trenger en voksen å snakke er det bare å ta kontakt eller stikke innom kontoret.

Om du trenger hjelp utover det vi kan gi på skolen vil du få råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.  

I samarbeid med elevrådet tilbyr skolen en rekke velferdstilbud til deg som er elev hos oss:
studie-kafé, hobbykveld, klatring, svømme- og sportshall. Alle disse aktivitetene er gratis.

Elevene kan møtes til gratis frokost i kantina i skoleuka.

Miljøarbeider holder til i Annekset, bygget ved siden av kantina.


Annekset. Kontor til miljøarbeider og helsesykepleier  

Hun har en Facebookgruppe der melding om aktiviteter publiseres: Miljøarbeider Lisbeth Lakselv Vgs

Til toppen