Miljøarbeider

Lisbeth Walle Slåttedal

Lisbeth Walle Slåttedal er miljøarbeider ved skolen. Hun legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter i og utenfor skoletiden.

Hun har ansvar i forhold til borteboende elever og er kontaktperson for hybelbygget.

Hvis du trenger en voksen å snakke er det bare å ta kontakt eller stikke innom kontoret som er i bygget for 
Elektrofag og Helse- og oppvekstfag.  Siden hun også har undervisning kan være lurt å sjekke timeplan. 

Om du trenger hjelp utover det vi kan gi på skolen vil du få råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.  

I samarbeid med elevrådet tilbyr skolen en rekke velferdstilbud til deg som er elev hos oss:
studie-kafé, hobbykveld, klatring, svømme- og sportshall. Alle disse aktivitetene er gratis.
Det tas opp i klassens time i forhold til oppstart av aktivitet som krever leie av hall.

Elevene kan møtes til gratis frokost i kantina i skoleuka.  

Miljøarbeider har en  Facebookgruppe der melding om aktiviteter publiseres:
Miljøarbeider Lisbeth Lakselv Vgs og i Teams.