NAV-veileder


Når og hvor?

Kl 09:30-11:30 på møterommet i 2.etage på kantina. Trefftid er annenhver torsdag.
  
Torsdag 16.05    
Torsdag 30.05    
Torsdag 13.06 

Kom og snakk med en av våre NAV- veiledere, Lise Martine Suhr Pedersen eller Stina Larsen om muligheter.  Elisabeth I. Lindback og Kaisa Sofie Anti er også i temaet som ungdomsveiledere.

Tilbudet på skolen er for elever. Har du spørsmål om jobb, utdanning, økonomi eller bolig? Du kan også ta kontakt hvis du helseutfordringer.  Kontaktlærer kan hjelpe til å  formidle hva det gjelder til en av NAV-veilederne. NAV skal gjennom ungdomsgarantien hjelpe unge mellom 16-30 år.  Les mer om ungdomsgarantien på nettsiden til NAV.

 

To blide damer(Foto) - Klikk for stort bildeStina Larsen og Lise Martine Suhr Pedersen NAV-veiledere Lakselv videregående skole

NAV-veilederne er her for å hjelpe elevene med å fullføre skolen. Ofte er det sammensatte utfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer som gjør at en elev faller ut av videregående skole.

NAV-veilederne kan hjelpe til med utenomfaglige utfordringer som gjør det vanskelig å konsentrere seg om skolen, som bolig, hjemmeforhold, økonomi og andre forhold knyttet til livssituasjonen. De kan også gi råd, veiledning og oppfølging i forbindelse med arbeidspraksis, jobbmuligheter og overgangen fra skole til arbeid.


Egen kontaktperson 


Alle unge i målgruppen skal få tilbud om en fast kontaktperson i NAV, som skal gi regelmessig oppfølging og blant annet tilby veiledning om utdanningsmuligheter. og muligheter i arbeidsmarkedet.