Skolehelsetjenesten

Torunn Digre Rørnes er helsesykepleier ved skolen og har kontortid 
 Kl. 0.830-15.00  onsdag og torsdag i partallsuker
 Kl. 08.30-15.00 onsdag i oddetallsuker

Kom gjerne innom bare for en prat uten at du har et spesielt problem.  Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting. Helsesykepleier gir råd, støtte og veiledning for eksempel i forhold til:

 • Fysisk og psykisk helse 
 • Skoleproblem/fravær
 • Ernæring/spiseproblematikk
 • Rusproblematikk
 • Familievansker
 • Mobbing/ensomhet
 • Søvn
 • Tristhet/sorg
 • Kjærlighet og samliv
 • Seksuell helse og prevensjon
 • Henviser videre i hjelpeapparat og til lege ved behov

Helsesykepleier kan formidle kontakt med andre samarbeidspartnere som lege og psykisk helseteam. Henvendelser behandles konfidensielt. (Taushetsplikt.) 

Helsesykepleier kan samarbeide med russestyret og informere om forholdsregler i russetiden.

Det gis tilbud om vaksinering mot hjernehinnebetennelse.

Telefon: 45 39 40 07 

Kontor: På avdeling Studiespesialisering

Adresse: Kirkeveien 30

Psykisk helse

Hvis du trenger noen å snakke med er det lurt å kontakte en voksen som du stoler på. Det kan være familie, kontaktlærer, helsesykepleier eller avdelingsleder Katrine på Studiespesialisering.

Vil du være anonym så er disse chattetjenestene et tilbud.

Helsetjenester og hjelpeinstanser i Porsanger kommune

Barneverntjenesten
Telefon: 45 61 93 24

Helsestasjon
Telefon: 48 50 46 33 / 93 41 95 79

Legetjenesten
Telefon: 78 46 00 50

Rus- og psykiatritjenesten 
Telefon: 91 16 04 12

Øyeblikkelig hjelp
Telefon: 116117    

Helsestasjonens tilbud for ungdom

Åpen: torsdag fra kl.13.30 til 14.30 på jordmorkontoret, Helsetun

Hvor kan man få hjelp i Porsanger (PDF, 135 kB)

Til toppen