Utdannings- og yrkesrådgiver

Kontor på Paviljongen (Bygg for studiespesialisering)
 

Portrettbilde av kvinne med briller og grønn genser. Foto - Klikk for stort bildeHelen Johannessen Privat

Helen Johannessen gir råd og informerer om yrkesvalg og videre utdanning.

Hun orienterer om:

  • lån og stipend i Lånekassen
  • søknadsfrister
  • inntaksvilkår og finansieringsordninger
  • opplæring og rettledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer.

 

Du kan prate med henne om faglige eller sosiale vansker.

Kontaktlærer kan henvise deg til rådgiver, men du må gjerne ta kontakt direkte.

Etter avtale med deg kan rådgiver henvise til andre hvis du har behov for det.

Målet med karriereveiledning er at elevene gradvis blir bevisst sine egne interesser, ferdigheter og verdier, og får kunnskap, selvinnsikt og evne til selv å kunne avgjøre yrkes- og utdanningsvalg. Rådgivningen skal også utvikle elevens evner til å vurdere konsekvenser av valg og forebygge feilvalg. 

Nyttige lenker:

https://www.ung.no/

https://www.lanekassen.no/

https://www.samordnaopptak.no/info/

https://utdanning.no/

https://www.vilbli.no/nb/nb/no

http://karrierefinnmark.no/

Frister:

  • Etter 1. februar løpende inntak til folkehøyskoler
  • 1.februar søknader på særskilte vilkår og søknader for minoritetsspråklige
  • 1.mars ordinær søknad videregående opplæring
  • 1.mars spesiell vurdering ved opptak til universiteter og høyskoler
  • 15.april søknad ved opptak til universitet og høyskoler
  • 15.september og 15. januar frister for oppmelding til privatisteksamen