Visjon og verdier

• Bærekraftig opplæring – med hjerte rundt eleven og lærlingen.
• Hovedmålet er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående opplæring i Finnmark.
• Opplæringen skal bygge på verdiene i overordnet del av læreplanen


Pedagogisk plattform til de videregående skolene er "Den gode Finnmarksskolen " vedtatt i Fylkestinget i oktober 2016.

Den gode Finnmarksskolen