Ungdomskontakt fra NAV er annenhver torsdag på Lakselv videregående skole

Kom og snakk med en av våre NAV- veiledere, Lise Martine Suhr Pedersen eller Stina Larsen om muligheter.  Elisabeth I. Lindback og Kaisa Sofie Anti er også i temaet som ungdomsveiledere. Har du spørsmål om jobb, utdanning, økonomi eller bolig? Du kan også ta kontakt hvis du helseutfordringer.  Kontaktlærer kan hjelpe til å  formidle hva det gjelder til en av NAV-veilederne. NAV skal gjennom ungdomsgarantien hjelpe unge mellom 16-30 år.

De kan du treffe på kontoret oppe på kantina.  Elever ved skolen kan også spørre kontaktlærer om å få en veileder og opprette en forbindelse ved behov. For elever under 18 år er det behov for samtykke fra foresatte.  Tilbudet på skolen er for elever ved Lakselv videregående skole. 

For resten av skoleåret er trefftider:

Torsdag:  kl 0900 - 1130 
Datoer:  04.04 , 18.04 , 02.05, 16.05 , 30.05, 13.06  
Sted:  Kantineloftet

Les mer om tilbudet her