Lakselv videregående skole

Lakselv videregående skole vil styrke sjøsamisk språk og kultur

Lakselv videregående skole er ressursskole for samisk kultur og tradisjon. Et enstemmig fylkesråd stemte for å gi skolen denne rollen.

Les om Lakselv videregående skole som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon

Aktuelt

 • 02.02.2023 Samefolkets dag 6.februar
  Program for dagen
 • 01.01.2023 Informasjon om privatisteksamen vår 2023
  Oppmeldingsperioden er 15.01.2023 - 01.02.2023 Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen. Eksamensgebyret (per eksamen) for 2023 er: · Nytt...
 • 30.08.2022 Skolebevis
  Troms og Finnmark fylkeskommune bruker digitale skolebevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater.
 • 04.01.2023 Elevundersøkelsen
  Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler.
 • 21.12.2021 Lærling som institusjonskokk i kantina på Lakselv videregående skole
  Er du interessert i å bli vår nye lærling i kantina? Ta kontakt med Opplæringskontoret og søk læreplass gjennom VIGO.
 • 21.07.2022 PC ordning for Vg1
  Alle elever som begynner på videregående skole i Troms og Finnmark skal ha bærbar PC. Fra høsten 2020 ble det ny ordning for elever på Vg1.

Hva skjer?

Til toppen