Lakselv videregående skole

Lakselv videregående skole vil styrke sjøsamisk og kvensk språk og kultur

Lakselv videregående skole er ressursskole for sjøsamisk og kvensk kultur og tradisjon. Et enstemmig fylkesråd stemte for å gi skolen denne rollen.

Se mer informasjon her

Informasjon om Korona ved skolen

Tilbake til normalen i barnehager og skoler

Fra lørdag 25. september kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.   

(Utdanningsdirektorat)

Les mer her

Aktuelt

Hva skjer?

Til toppen