Psykisk helse

Våg å bry deg om dine venner og klassekamerater.

Snakk med en voksen du stoler på

Hvis du trenger noen å snakke med, så snakk med familie eller en voksen du stoler på. Du kan bruke kontaktlærer, oppsøke Torunn helsesykepleierPP-rådgiver , Katrine avdelingsleder på Studiespesialisering eller  Lisbeth miljøarbeider.

Vi anbefaler at du snakker med en voksen du stoler på  eller en av ressurspersonene for psykisk helse på skolen. Hvis du synes det er vanskelig og ønsker å være anonym, kan du ringe, maile eller chatte på disse døgnåpne tjenestene:

Helsetjenester og hjelpeinstanser i Porsanger

Barneverntjenesten
Telefon: 45 61 93 24

Rus- og psykiatritjenesten
Telefon: 91 16 04 12

Legetjenesten
Telefon: 78 46 00 40

Helsestasjon
Telefon:  48 50 46 33/ 93 41 95 79

Øyeblikkelig hjelp 
Telefon:116117